Privacy verklaring & disclaimer

Privacy verklaring
Omdat wij uw privacy respecteren, verkopen wij uw gegevens aan niemand en kunt u zich altijd eenvoudig uitschrijven van de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief van de Robbert Gorissen Company staat onderaan hoe u zich kunt uitschrijven. Dit kan ook door een e-mail te sturen naar info@robbertgorissen.com. Voor vragen hierover kunt u zich ook wenden tot dit adres.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Robbert Gorissen Company aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Geen advies
De op de website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Deze is ook niet bedoeld om u aan te zetten tot het (ver)kopen van een product of het afnemen van een dienst, noch als basis voor een beleggingsbeslissing.

Informatie van derden
Als u hyperlinks naar websites van derden volgt, is dat voor eigen risico.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Robbert Gorissen Company of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Robbert Gorissen Company. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Robbert Gorissen Company.

© Robbert Gorissen Company