Waarom hebben wij in deze tijd een huis gekocht?

Waarom hebben wij in deze tijd een huis gekocht?

Twee maanden geleden hebben wij een huis gekocht. De huidige bewoners gaan naar een nieuwbouwhuis en in 2021 krijgen wij de sleutel. Van verschillende vrienden en collega’s kreeg ik de vraag waarom wij juist nu, tijdens de coronacrisis, én aan het begin van een (mogelijke) recessie een huis gekocht hebben. Van sommige mensen kreeg ik de opmerking ‘Robbert als docent economie moet je toch weten dat het nu niet slim is om een huis te kopen’. Het argument dat we in een nieuwe huizenbubbel zitten en dat de prijzen mogelijk kunnen gaan dalen wordt genoemd. Wat is dan toch onze afweging geweest om zo’n aankoop te doen?

Helaas werken veel mensen vanuit eigen belang. Vaak worden daardoor de visie en organisatiedoelen uit het oog verloren. Op korte termijn is iemand best in staat om snel resultaat te boeken en daarvoor wordt iemand vaak individueel beloond. Maar daarbij wordt meestal niet gekeken naar het effect op de lange termijn en het effect op het gehele team.

Het zijn bijzondere tijden, in maart 2020 kwamen de eerste coronamaatregelen in Nederland en het resulteerde al snel in de coronacrisis. Het CBS kwam half augustus met cijfers: 8,5 procent krimp van de economie in het tweede kwartaal van 2020. De werkeloosheid stijgt en vandaag met Prinsjesdag zullen we vast en zeker meer interessant nieuws krijgen.

In dit artikel drie afwegingen, die wij (mijn vrouw en ik) persoonlijk hebben gemaakt tijdens de aankoop van ons nieuwe huis.

1. Huizenprijzen en crash
In 2008 hebben we de kredietcrisis gehad met als gevolg dat de financiële markten en huizenprijzen instortten. De coronacrisis is niet zozeer een gevolg van de markt maar van een pandemie. De huidige crisis heeft dus een heel andere oorsprong. Wat de markt gaat doen is altijd een raadsel. Ja, de huizenprijzen zijn flink. Maar is dit een nieuwe huizenbubbel? Als je de prijzen corrigeert voor de inflatie zitten we nog niet op hetzelfde niveau als in 2008.

Het NRC kwam begin juli met het nieuws dat sinds de coronacrisis het huizenaanbod is gestegen en dat de prijzen volgens de ABN Amro bank in 2021 mogelijk met 2 procent gaan dalen. Voor ons niet significant genoeg en te onzeker om bijvoorbeeld te wachten met een aankoop.

2. Vraag & aanbod
Misschien komen er, door de huidige economische situatie, er iets meer huizen op de markt en groeit het aanbod. Wellicht zijn mensen minder geneigd om een nieuw huis te kopen en vlakt de markt iets af. Maar momenteel is er nog altijd een krapte en dus een enorme vraag naar huizen. Waarschijnlijk blijft de vraag groter dan het aanbod. Theoretisch gezien zou het dan niet logisch zijn dat er een enorme daling komt in huizenprijzen en moet je je afvragen of je daarom wilt wachten met een aankoop.

3. Rente
Wat de rente gaat doen is lastig te bepalen, maar persoonlijk gezien verwacht ik niet dat de rente flink gaat stijgen. Een hele eenvoudige analyse: om uit een recessie te komen moedigt de overheid consumenten en bedrijven aan om te blijven besteden en investeren. Als de rente omhoog zou gaan, gaan bedrijven minder snel investeren en kom je waarschijnlijk in een nog diepere recessie.

Daarnaast blijft de ECB bezig met hun grootschalige QE (quantitative easing) programma met als gevolg dat de rente laag blijft.

Hoe werkt QE in het kort: de ECB koopt obligaties van banken. Daardoor dalen rentetarieven en worden leningen goedkoper. Bedrijven en particulieren kunnen nu meer lenen, consumeren en investeren worden gestimuleerd. De vraag blijft wel bestaan of dit programma nu zo slim is.

Als afsluiting…
Na bovenstaande drie observaties bekeken te hebben, hebben wij ons niet echt laten leiden door de huizenprijzen en mogelijke scenario’s. Een huis kopen wij om er de komende jaren in te wonen. Wat de markt doet is dan minder relevant. Wil je een huis kopen als belegging, of voor korte termijn, dan kan je beter iets voorzichtiger en terughoudender zijn met je investering, en advies krijgen van een professional.

Bij het kopen van een huis is het belangrijk om een lange termijn visie te hebben. Moet je wijs zijn? Altijd. Bekijk daarom goed je persoonlijke situatie:

  • Wat is de kans dat je zonder werk komt te zitten en je hypotheek niet kan betalen?
  • Welke verzekeringen heb je nodig?
  • Heb je een financiële buffer om tegenvallers op te vangen?
  • Wat worden je nieuwe maandlasten en is dat haalbaar met je uitgaven per maand?

Dat zijn mogelijke vragen die je jezelf kunt stellen. Maak je eigen observaties, laat je adviseren en maak een wijze keuze! Wij kijken in ieder geval uit naar onze verhuizing volgend jaar!