De kracht van teamwork

De kracht van teamwork

Werken in teams is vaak frustrerend. Hoe komt dit? Misschien communiceren ze wel dat ze een team zijn, maar uiteindelijk werken ze voor zichzelf. Toch zegt John Maxwell: “Teamwork makes the dream work”, hoe komt hij daarbij? Het gaat erom hoe het team functioneert.

Helaas werken veel mensen vanuit eigen belang. Vaak worden daardoor de visie en organisatiedoelen uit het oog verloren. Op korte termijn is iemand best in staat om snel resultaat te boeken en daarvoor wordt iemand vaak individueel beloond. Maar daarbij wordt meestal niet gekeken naar het effect op de lange termijn en het effect op het gehele team.

Op de lange termijn heeft het belonen van alleen individuele mensen een negatief effect. Want een team krijgt motivatie door samen resultaat te boeken. Daarbij staat het team centraal en niet de individuele persoon.

Wat is een team? Een team is een groep mensen die met dezelfde visie samen naar één doel toewerken. Mensen die bereid zijn hun eigen belang naast zich neer te leggen voor team- en organisatiedoelen. Hoe werkt dat in jouw team?

Binnen elk team is er sprake van een groeiproces. Bruce Tuckman beschrijft vijf fasen van teambuilding; het team komt bij elkaar (forming), er is onrust (storming) totdat de rollen zijn verdeeld (norming) en dan kan het team gaan presteren (performing). Daarna wordt het team na korte of langere tijd opgeheven (adjourning).

Ik geef je vier tips voor effectief teamwork:

  1. Wees zelf een positief voorbeeld: leer nieuwe dingen en pas deze toe zodat je teamleden mogelijkheden zien om zich te blijven ontwikkelen.
  2. Zet mensen in hun kracht: help mensen te doen waar ze goed in zijn, zorg dat er ruimte is om de passie van teamleden zichtbaar te maken. 
  3. Vier het resultaat: motivatie blijft door het behalen en vieren van resultaat. Zorg dat snel resultaat behalen mogelijk is. 
  4. Betrokkenheid: mensen willen betrokken worden, betrek ze al bij het denkproces, laat ze hun mening geven en luister.

Als je aan de slag gaat met deze vier tips zul je zien dat je team gaat groeien en dat de leiders nieuwe dingen leren. Teamwork is belangrijk en leuk, heb oog voor het plezier wat je daaraan kunt beleven.